Augstākā izglītība

Akreditētie studiju virzieni un programmas // Akreditētie un licencētie studiju virzieni un augstākās izglītības programmas informācija no Akadēmiskās informācijas centra

  1. Latvijas universitāte :: Darba vides aizsardzība un ekspertīze – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
  2. Rīgas tehniskā universitāte :: maģistra profesionālais grāds darba aizsardzībā
  3. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE :: darba aizsardzības vecākais speciālists, profesionālais maģistrs darba aizsardzībā
  4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte :: Darba aizsardzība un drošība