Search for:

Darba devēji apvienojas sociālā iniciatīvā “Misija Nulle”

Avots: https://schwenk.lv/pressrelease/lai-tiektos-uz-augstakiem-standartiem-veselibas-aizsardzibas-un-darba-drosibas-joma-darba-deveji-apvienojas-sociala-iniciativa-misija-nulle/

Ceturtdien, 28. aprīlī, atzīmējot Pasaules veselības aizsardzības un darba drošības dienu, tiek uzsākta nacionāla mēroga sociāla iniciatīva “Misija Nulle”, lai pulcētu atbildīgi domājošus darba devējus ar mērķi novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz «0», un preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Iniciatīvas ierosinātājs ir SCHWENK Latvija. Tā valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere uzsver: “Ikvienam un ik dienu ir tiesības sveikam un veselam atgriezties mājās pie savas ģimenes. Lai to sasniegtu, jāveicina izpratne par veselību un drošību kā personīgu vērtību. Būtiski, ka darba devēji kā sociāls partneris spēj iedarboties uz darbinieka vērtībām un mainīt paradumus. Misijas Nulle mērķis – nulle negadījumu – ir sasniedzams strādājot un sadarbojoties visiem kopā. Bez uzņēmuma vadības iesaistes un atbalsta, rūpēm par darbinieku labklājību un labsajūtu, un apziņas veidošanu, ka veselība un drošība ir būtiskākais, uzlabojumus panākt būs grūti.”

Iniciatīva “Misija Nulle” plānota kā platforma un ekspertu tīkls, kas sniedz palīdzību tās dalībniekiem ikdienas izaicinājumu risināšanā saistībā ar veselības un drošības jautājumiem darba vidē. Pakāpeniski pievienoties iniciatīvai “Misija Nulle” aicināts ikviens uzņēmums, kas vēlas un ir ieinteresēts iegūt zināšanas un stiprināt veiktspēju veselības un drošības jomā, kā arī parakstīt apņemšanos – “Misija Nulle” hartu – ar mērķi ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība. Iniciatīvas dalībniekiem, parakstot hartu, tiek piedāvātas iespējas iesaistīties ekspertu tīkla veidošanā, kopīgiem spēkiem pilnveidot darba vidi, daloties ar labajām praksēm, mācoties un ieviešot arvien jaunas darba metodes veselības aizsardzības un drošības jomā.

Šā gada 28. aprīlī plkst.10:00 Mārupē, Malduguņu ielā 2 “Business Garden Riga” telpās svinīgā atmosfērā, klātesot labklājības ministram Gatim Eglītim, uzņēmumiem, sociāliem partneriem un, valsts pārvaldes sektora pārstāvjiem, tiks uzsākta iniciatīva “Misija Nulle”, tās pirmajiem dalībniekiem, Latvijā nozīmīgiem darba devējiem, parakstot Misijas Nulle hartu un diskutējot par iniciatīvas saturu un mērķi, ietverto jautājumu aktualitāti un nākamajiem soļiem iniciatīvas īstenošanā un veicināšanā. Diskusijā piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja, SCHWENK Latvija valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere, AS “Latvenergo” Ražošanas direktors Harijs Teteris un SIA “”Ventspils nafta” termināls” Drošības inspektors Dagnis Garais.

Iniciatīvas “Misija Nulle” darbībai un aktualitātēm varēs sekot līdzi tās tīmekļvietnē www.misijanulle.lv / www.missionzero.lv un kontos sociālajos medijos.