Search for:

Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723

Avots: likumi.lv

79.1 Ja laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, beidzas šo noteikumu 10. punktā minētais piecu gadu termiņš no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas vai šo noteikumu 31. punktā minētais kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš, attiecīgais termiņš tiek pagarināts uz laikposmu līdz trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz jauna sertifikāta izdošanas dienai.