KOMPETENTĀS INSTITŪCIJAS DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ. ISO 9001. SERTIFIKĀCIJA

Avots: bureauveritaslatvia.lv

Atbilstoši 8. februāra 2005. gada Ministra kabineta noteikumiem Nr. 99, uzņēmumi un organizācijas, kas darbojas īpašās darbības sfērās, var un, atsevišķos gadījumos, obligāti piesaista kompetentās institūcijas darba aizsardzības jomā. Šādas īpašas darbības sfēras ir, piemērām, pārtikas, apģērbu ražošana, poligrāfija, metālapstrāde, būvniecība, veselības un sociālas aprūpes pakalpojumi, kā arī daudzas citas, atbilstoši noteikumiem. 

Ministra kabineta noteikumi Nr. 723 (8. septembra 2008. gada), starp vairākām citām prasībām kompetentām institūcijām darba aizsardzības jomā, nosaka obligātu prasību pēc sertificētas kvalitātes valdības sistēmas (ISO 9001). Šādu sertifikāciju drīkst veikt tikai akreditēta sertifikācijas iestāde. Akreditācijas  sfēra šādai sertifikācijai ir daļa no, t.s., reglamentētās sfēras un par to Valsts iestāde izdod atsevišķu apliecinājumu. 

BUREAU VERITAS LATVIA ir akreditēta LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) un veic kompetento institūciju darba aizsardzības jomā sertifikāciju. BUREAU VERITAS LATVIA ir ilggadīga pieredze dažādu organizāciju un uzņēmumu sertificēšanā, tostarp , darba aizsardzības pārvaldības sistēmās (ISO 45001) un kvalitātes vadības sistēmās (ISO 9001). BUREAU VERITAS LATVIA  uzrauga sertificējamajās organizācijās un  uzņēmumos kvalitātes standartu prasību un saistošo normatīvu aktu izpildi. 

BUREAU VERITAS  LATVIA izsniegtais, starptautiski atzītais un akreditētais sertifikāts ir papildus garantija sniedzamo pakalpojumu kvalitātei.