Search for:

Līkums vs. Standarts (ISO 7010)

MK noteikumi Nr. 400 nosaka prasības drošības zīmju lietošanai. ISO standarts 7010 nosaka starptautiski atzīto drošuma zīmju sarakstu. Ne visas zīmes ir iekļautās līkumā, bet dažiem pat atšķiras piešķirtais raksturs, piem.:
zemējums:  zemejums līkumā ir brīdinājuma zīme, bet standartā – zemejums-rikojuma-zime. Abas zīmes ir nepieciešamas, bet katrai ir savs nolūks.