Search for:

Marķējums

Marķējumu krāsas nosaka ISO standarts 3864-1. Latvijā viņš ir spēkā esošs no 2011. gada. Pilns nosaukums:
LVS ISO 3864-1:2011 “Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes. 1. daļa: Drošības zīmju un drošības apzīmējumu konstruēšanas principi”.

Marķējumu pielieto lai norādītu uz riska avotiem, aizliegt, noteikt, palīdzēt, piem.:
markejums-melns-un-dzeltens
Marķējumus, kas norāda uz riska avotu.

Sarkans un balts - marķējums
Marķējums, kas aizliedz vai norāda uz ugunsdzēsības aprīkojumu

markejums-zils-un-balts
Marķējums, kas norāda rīkojuma darbību

markejums-zalss-un-balts
Marķējuma, kas norāda uz drošiem apstākļiem (uz drošo vidi)