Organizācijas

  1. EIROPAS DARBA DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS AĢENTŪRA
  2. Labklājības ministrija :: Darba devējiem
  3. Valsts darba inspekcija
  4. Latvijas Darba devēju konfederācija
  5. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība
  6. Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība
  7. Darba drošības un vides veselības institūts
  8. LATVIJAS DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA
  9. LATVIJAS ARODSLIMĪBU ĀRSTU BIEDRĪBA