Prakses standarti

  1. Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem
  2. Darba aizsardzības prakses standarts būvniecībai
  3. Darba aizsardzības prakses standarts lauksaimniecībai
  4. Darba aizsardzības prakses standarts kokapstrādei
  5. Darba aizsardzības prakses standarts veselības un sociālās aprūpes nozarei