Profesiju klasifikators

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību

2263 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

3119 28 Darba aizsardzības KOORDINATORS

2212 06 Arodslimību ĀRSTS

2212 07 Arodveselības ĀRSTS

2212 08 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS