Profesiju standarti

  1. PS0094 :: Darba aizsardzības speciālists
  2. PS0100 :: Darba aizsardzības vecākais speciālists
  3. PS0066 :: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis
  4. PS0278 :: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris