Profesionālā pilnveide

  1. Darba aizsardzības administrācija SIA – Darba aizsardzības speciālistu apmācība (kursi)
  2. FN-Serviss SIA –  60 STUNDU PAMATLĪMEŅA KURSI „DARBA AIZSARDZĪBĀ”
  3. Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centrs SIA – Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundas
  4. BUTS – Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
  5. Rīgas Tehniskā universitāte – Pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programma „Darba aizsardzība un drošība” (60 stundas)
  6. Mācību centrs Liepa – DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 60 stundas