Search for:

“Psihosociālais risks Eiropā: izplatība un novēršanas stratēģijas”

Publicēts EU-OSHA un Eurofound kopīgais ziņojums par psihosociālajiem riskiem darbā, un tas adresēts politikas veidotājiem un padomdevējiem, kā arī DDVA speciālistiem un darba devēju un darbinieku pārstāvjiem.

Ziņojumā sniegts plašs pārskats par psihosociālajiem riskiem Eiropas darbavietās, un tiek piedāvāti piemēri turpmākai rīcībai gan politiskā, gan arī uzņēmumu līmenī, atainojot piemērus no reālās dzīves, kā arī problēmsituāciju pētījumus.

Kopsavilkums (pieejams 25 valodās)

Pilnu ziņojums (angļu valodā)