Search for:

Tiesību akti

Darba aizsardzības likums

Vispārējās prasības darba aizsardzībā

Speciālās prasības darba aizsardzībā

Prasības atsevišķām darba vidēm

Korektīvas darbības darba aizsardzībā

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

Vispārējās prasības ugunsdrošībā

Civilās aizsardzības likums

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī)

Vispārējās prasības civilajā aizsardzībā