Search for:

VDI gatavojās pārbaudīt būvniekus

Ziņas avots.

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) jau astoto gadu pēc kārtas no šī gada 6.maija pastiprināti pievērš uzmanību būvniecības nozarei.

Būvniecības nozare joprojām ir pieskaitāma pie paaugstināta riska nozarēm, jo pagājušajā gadā un arī šī gada sākumā ir notikuši gan smagi, gan letāli nelaimes gadījumi darbā būvniecības nozarē. 2013.gadā būvniecības nozarē kopumā notikuši 140 nelaimes gadījumi darbā, kuros gandrīz 30 % gadījumu nodarbinātajiem bija smagi veselības traucējumi. Jāpiemin, ka 2013.gadā vienā būvobjektā nelaimes gadījumā vienlaicīgi cieta 5 nodarbinātie, jo darba procesā tika izmantots tehniski neapmierinošā stāvoklī esošs darba aprīkojums. Šogad jau septiņi nodarbinātie, veicot darbus augstumā, piemēram, uz jumtiem, uz sastatnēm, veicot demontāžas darbus, ir krituši no 3 m, no 5 m augstuma un guvuši smagus veselības traucējumus. Satraucoši, ka šogad jau divi nodarbinātie ir gājuši bojā, veicot darbus tranšejās, kur nobruka nenostiprinātās tranšeju sānu malas.

Salīdzinot 2013.gada tematiskās pārbaudes rezultātus ar 2012.gada rezultātiem, apturēto objektu vai darbu skaits palielinājies par 58 % un sastāda 69 % no visiem 2013.gadā apturētiem objektiem vai darbiem, brīdinājumu skaits par objektu vai darbu apturēšanu būvniecībā sastāda 58 % no visiem 2013.gadā piemērotiem brīdinājumiem, pārkāpumu skaits palielinājies par 19 %, piemēroto administratīvo sodu skaits palielinājies par 15 %.

Apmeklējot būvobjektus, tematiskās pārbaudes ietvaros Darba inspekcijas inspektori pārbaudīs, vai darba procesā izmantojamais darba aprīkojums ir drošs nodarbinātajam un atbilst normatīvo aktu prasībām, vai darbs augstumā tiek veikts uz stabilas un drošas virsmas, vai nodarbinātie ir nodrošināti ar atbilstošiem individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, vai nodarbinātie darbus tranšejās veic drošos apstākļos, kā arī vai pirms būvdarbu uzsākšanas Darba inspekcijai tika nosūtīts iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu, kā to nosaka Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” u.c. Lai nepieļautu nodarbināto pakļaušanu bīstamībai, Darba inspekcija, konstatējot būtiskus darba aizsardzības pārkāpumus, apturēs nedrošos darbus līdz pārkāpumu novēršanai.

Atgādinām, ka šī gada 1.septembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”. Noteikumos noteiktas konkrētas darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai.