Search for:
 • Home/
 • Vides prasības

Vides prasības

 • Vides prasības koksnes ķīmiskai aizsardzībai (impregnēšanai)
 • 4. Darba telpu, kur atrodas koksnes augstspiediena impregnēšanas cilindrs, aizsardzības līdzekļu darba tvertnes, fiksēšanas laukumi, koncentrēto koksnes aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas konteineri un notiek izkraušana no apstrādes iekārtas, ierobežo un aprīko ar monolītu (pretinfiltrācijas) virsmas segumu. Darba telpas ietilpība vismaz par 10% pārsniedz tajā esošā impregnēšanas darba šķīduma maksimālo tilpumu.
  5. Darba telpu noklāj ar ķīmisko vielu necaurlaidīgu materiālu, kas ir noturīgs pret lietotajiem ķīmiskajiem aizsardzības līdzekļiem un pietiekami izturīgs pret hidrostatisko spiedienu maksimālu izlijumu gadījumos.

 • Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām
 • 9. Vismaz reizi gadā operators veic kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi. Visus bojājumus novērš un par to izdara ierakstus uzskaites žurnālā.

  15. Operators nodrošina uzņēmuma teritorijā esošo zāģskaidu un frēzskaidu uzglabāšanu, nepieļaujot piegulošo teritoriju piegružošanu, un uzglabā tās ne ilgāk par 12 mēnešiem (uzglabāt ilgāk par 12 mēnešiem drīkst tikai pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi).

 • Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai

4. Virsbūves apstrādi (ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu) veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām. Šīs iekārtas izmanto tikai tīrā gaisa pievadei un putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas vai slīpēšanas darba vietām.

5. Krāsošanu, lakošanu un pretkorozijas apstrādi veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām. Piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtu neizmanto putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas un slīpēšanas darba vietām. Emisiju izplūdes punkta augstumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

10. Ja nelieto speciālas bremžu mazgāšanas iekārtas, visās darba vietās, kur nomaina azbestu saturošas bremžu uzlikas vai veic citas ar bremžu apkopi un remontu saistītas operācijas, ir nosūkšanas iekārtas ar filtru (filtra efektivitāte — ne zemāka par 99,9 %).

17. Šķidros bīstamos atkritumus (degvielu, motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulisko eļļu, dzesēšanas šķidrumus, antifrīzu, bremžu eļļas, akumulatoru skābes, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus) savāc atsevišķi slēgtos konteineros, lai nodotu pārstrādei vai noglabāšanai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Izlietotās smēreļļas savāc atsevišķi slēgtā konteinerā, lai nodotu pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Nolietotos eļļas filtrus (nebojātus vai bojātus) un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas uzglabā zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma.

18. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabā neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabā speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.